TUONG NAM Co. Ltd  

: 59/43 Chua Boc - Khuong Thuong - Dong Da - Ha Noi

+84 912022033 / +84 933886333

tuongnam.gfb@gmail.com / sale01.tuongnam@gmail.com

19128540868686 - Techcombank Thai Nguyen city

https://tuongnam.com.vn/